OSLO BØRS
VISUELL IDENTITET / REDESIGN / TYPOGRAFI / LOGO

Oslo Børs

Oslo Børs ble opprettet i 1819 og består i dag av selve Børsen og tilhørende selskaper. Vi fikk i oppdrag å skape en identitet som rommer både Børsens lange tradisjon og den moderne organisasjonen den har blitt, med fleksibilitet til bruk for Børsens ulike datterselskaper og funksjoner. 

OSLO BØRS
OSLO BØRS

Typografi

Med Claude Garamonds klassiske typografi som inspirasjon utviklet vi en egen font for Børsen i et distinkt uttrykk hvor vi kombinerer nåtid med en fortid som reflekterer den vesentlige historien og ekspertisen som Oslo Børs representerer.  

OSLO BØRS

GARAMOND OSLO BØRS

OSLO BØRS

DRAWN BY CLAUDE GARAMOND 1510 - 1561
MORRIS F. BENTONS GARAMOND 1936

OSLO BØRS
OSLO BØRS
OSLO BØRS

VPS and OMS

Verdipapirsentralen ASA (VPS) ble grunnlagt i 1985 under skiftet til elektroniske norske verdipapirer, mens Oslo Market Solutions AS (OMS) er en ledende nordisk leverandør av webløsninger for de finansielle markedene. Som søsterselskaper til Oslo Børs, deler de felles visuell identitet med Oslo Børs.

 

OSLO BØRS
OSLO BØRS
OSLO BØRS